O plemeni:
Země původu:

Německo

Datum publikace platného originálního standardu:

06.01.1994

Využití:

Společenský pes.

Klasifikace FCI:

skupina 5 č. 291 (špicové a primitivní plemena), sekce 5 (asijští špicové a ostatní rasy) bez pracovní zkoušky.

Krátká historie:

V roce 1960 byl zkřížen Chow-Chow a Vlčí špic a vznikla rasa "Vlčí Chow" později byl přidán k této rase ještě Samojed a od roku 1973 nese rasa název Eurasier - spojení ras Evropy a Asie a uznáno FCI.

Celkový vzhled:

Harmonicky stavěný, středně velký, špicovitý pes se vztyčenýma ušima, v různých barevných rázech, s délkou srsti, jež ještě ponechává rozeznatelné proporce těla, středně těžké stavby kostry.

Důležité proporce:

Trup je o málo delší než vyšší. Poměr délky čenichu a délky mozkovny je přibližně stejný.

Chování a charakter:

Sebevědomý, klidný, vyrovnaný, s vysokým prahem vzrušivosti, ostražitý, a pozorný bez zbytečné hlučnosti, se silnou a výraznou vazbou na svojí rodinu, k cizím lidem je zdrženlivý ale bez agresivity k nim. Chybí mu lovecký pud. K plnému rozvoji těchto znaků potřebuje Eurasier stálý a úzký domácí kontakt se svou rodinou a chápavou, avšak důslednou výchovu.

Hlava:

Harmonická, ne příliš široká lebka, tvar hlavy při pohledu shora a ze strany klínovitý, hřbet čenichu a mozkovny jsou paralelní.

Mozkovna:

Lebka: Plochá čelní partie s dobře patrnou čelní rýhou. Vyvinutý výběžek týlní kosti.

Stop: Málo výrazný.

Obličejová část:

Nos: Středně velký, nosní houba černě pigmentována.

Tlama: Ano příliš hrubá, ani příliš špičatá, zužuje se ku předu, až k nosní houbě. Hřbet nosu a křídla dolní čelisti rovné.

Pysky: Okraje pysků napjaté a černě pigmentované.

Čelisti/zuby: čelisti silné, široký oblouk dolní čelisti. Silný, úplný chrup (42 zubů podle zubního vzorce), skus buď nůžkový, nebo klešťový. Horní řezáky dosahují buď těsně přes dolní řezáky, nebo na ně dosedají. Premoláry a moláry jsou v jedné řade bez mezer. Všechny zuby stojí v čelisti kolmo.

Líce: málo zdůrazněné.

Oči: tmavé, středně velké, nejsou usazeny příliš hluboko, ani nejsou vypouklé. Oční štěrbiny jsou uloženy lehce šikmo. Okraje víček jsou černě pigmentovány a těsně přiléhají.

Uši: jsou nasazeny zhruba na jednu šířku základny ucha od sebe, jsou středně velké a trojúhelníkovité, stojící. Špičky jsou lehce zaoblené. Špičky uší a střed odsazení čela tvoří téměř rovnostranný trojúhelník.

Krk:

Je střední délky, v harmonii k celkovému vzhledu, je dobře osvalen. Kůže na hrdle pevně přiléhá. Přechod od krku k trupu je plynulý.

Tělo:

Silný, ne příliš krátký trup.

Kohoutek: výrazný.

Hřbet: pevný a rovný, velmi dobře osvalený.

Bedra: mají dobrou délku a šířku, jsou velmi dobře osvalena.

Záď: rovná, široká a silná.

Hrudník: dosahuje až k lokti. Vyklenutí žeber je oválné. Dobře vyvinuté, ne však zdůrazněné předhrudí.

Ocas: Dlouhý s rovným nasazením, kulatý a pevný, dobré tloušťky, zužuje se ke špičce. Je huňatě osrstěn, pokládá se kupředu, přes hřbet, nebo se ohýbá, lehce ke straně, či je nesen stočený. Pokud visí dosahuje až ke hlezennímu kloubu.

Končetiny:
HRUDNÍ KONČETINY:

Všeobecně: při pohledu zpředu rovně a paralelně postaveny, pozorovány ze strany mírně zaúhlené. Rameno a předloktí má téměř stejnou délku.

Plece: dobře osvalené, lopatka je uložena trochu šikmo.

Rameno: středně dlouhé, a silně osvalené.

Loket: přiléhá k hrudníku.

Předloktí: středně dlouhé, dobře osvalené.

Nadprstní kloub: silný.

Přední nadprstí: středně dlouhé, při pohledu z předu zcela rovné, pozorováno ze starny míří lehce vpřed.

Přední tlapy: oválné, těsně přiléhající, přiměřeně vyklenuté prsty, silné, tmavě pigmentované drápy. Polštářky jsou pevné, dobře vyplněné, černě pigmentované. Mezi polštářky je husté osrstění.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Všeobecně: při pohledu ze zadu rovné, a paralelně postavené, pozorovány ze strany přiměřeně zauhlené. Stehno a bérec mají téměř stejnou délku.

Pánev: lehce šikmo položena.

Stehno: středně dlouhé, a silně osvalené.

Koleno: stabilní, nepříliš silně otevřené.

Bérec: středně dlouhý, dobře osvalený.

Hlezenní kloub: není posazen příliš nízko, je stabilní, nestáčí se ani dovnitř ani ven.

Hlezno: dobré délky a šířky, při pohledu ze strany je postaveno kolmo.

Zadní tlapy: oválně, uzavřené, mírně vyklenuté. Drápy jsou tmavě pigmentovány. Polštářky pevné, dobře vyplněné, černě pigmentované. Husté osrstění mezi prsty.

Pohyb:

Prostorný, s plným posunem a dobrým vykročením.

Kůže:

Napnutá a pigmentovaná.

Osrstění:

Srst: po celém těle hustá, podsada a středně dlouhé, volně přiléhající pesíky. Tlama, obličej, uši, a přední strana končetin jsou porostlé krátkou srstí. Ocas, zadní strana hrudních končetin (praporce) a pánevních končetin (kalhoty) jsou pokryté dlouhou srstí. Osrstění na krku je jen mírně delší, než na těle, netvoří žádnou hřívu.

Barva: Všechny barvy a kombinace jsou možné ne však jen bílá, bílá s fleky a játrová barva.

Velikost a hmotnost

Pes : 52 - 60 cm, 23 - 32kg

Fena: 48 - 56 cm, 18 - 26kg

Směrodatná je vyváženost proporcí, avšak žádoucí je dosažení ideálních hodnot středních velikostních a hmotnostních údajů.

Psi : 56 cm a 26kg

Feny: 52 cm a 22 kg

Vady:

Na každou odchylku od uvedených bodů je nutno nahlížet jako na vadu, jejíž hodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky.

Vylučující vady:

Nedostatečný pohlavní výraz.

Chybění jednoho řezáku nebo špičáku, také jejich chybění ve větším počtu, chybění jednoho nebo více premolárů 3 nebo 4 stejně tak jako chybění jednoho nebo více molárů 1 nebo 2. Anomálie skusu.

Ektropium, entropium, příliš hluboko uložené nebo příliš malé oči.

Distichiáza (řasy rostoucí v dvojité řadě).

Klopené uši, svěšené uši.

Zalomený ocas.

Silné ztráty pigmentu.

Bázlivost, plachost, přehnaná nedůvěřivost.

Agresivita.

Poznámka:

Psi – samci musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se úplně v šourku.

Mimořádné zvláštní charakteristické znaky:

Plemeno EURASIER musí mít aspoň jednu modrou tečku kdekoliv na jazyku, nebo jej může mít celý modrý, či modře tečkovaný.

Copyright All Rights Reserved Eurasier club CZ