Eurasier Klub
- Klub chovatelů eurasierů -

Eurasier - standart plemene

historie

Země původu:

Německo

Datum publikace platného originálního standardu:

4. 9. 2019

Využití:

Společenský pes.

Klasifikace FCI:

Skupina 5 - Špicové a primitivní plemena.
Sekce 5 - Asijští špicové a příbuzná plemena.
Bez zkoušky z výkonu.

V roce 1960 vzniklo křížením jedinců čau-čau a vlčí špic plemeno psů, které bylo nejdříve nazýváno „vlčí čau“ a později, po přikřížení samojeda roku 1973, bylo přejmenováno na „eurasier“ a uznáno FCI. Zakladatelem plemene byl Julius Wipfel.

Celkový vzhled:

Harmonický, dobře stavěný, středně velký špicovitý pes se vztyčenýma ušima a srstí různých barev tak dlouhé, aby byly ještě patrné tělesné proporce. Středně silná kostra.

Důležité proporce:

Délka trupu mírně větší než výška v kohoutku. Délka tlamy a délka mozkovny jsou přibližně stejné.

Povaha / Temperament:

Sebevědomý, klidný, vyrovnaný s vysokým prahem dráždivosti. Ostražitý a pozorný, aniž by byl hlučný. Má silně vyvinutou vazbu na svou rodinu. Vůči cizím je zdrženlivý bez agresivity. K plnému rozvoji tohoto chování potřebuje eurasier stálý a úzký domácí kontakt se svou rodinou a chápavou, avšak důslednou výchovu.

Hlava:

Harmonická, ne příliš široká lebka. Tvar hlavy při pohledu shora a ze strany klínovitý. Nosní hřbet a horní linie lebky rovnoběžné.

Mozkovna:

Lebka: Plochá čelní partie, čelní rýha a týlní hrbol dobře patrné.

Stop: Málo výrazný.

Obličejová část:

Nosní houba: Středně velká, černě pigmentovaná.

Tlama: Přiměřeně silná, ani příliš hrubá ani příliš špičatá, zužující se k nosní houbě. Nosní hřbet a křídla dolní čelisti rovné.

Pysky: Okraje pysků pevně přilehlé, černě pigmentované.

Čelisti/ Zuby: Čelisti silné, široká dolní čelist. Silný, úplný chrup (42 zubů podle zubního vzorce), skus buď nůžkový, nebo klešťový. Horní řezáky buď těsně přesahují přes dolní řezáky, nebo na ně dosedají. Premoláry a moláry jsou v jedné řadě bez mezer. Všechny zuby stojí v čelisti kolmo.

Líce: Málo patrné.

Oči:

Tmavé, středně velké, ne příliš hluboko uložené ani ne vystupující. Oční štěrbiny položené lehce šikmo. Okraje víček těsně přilehlé, černě pigmentované.

Uši:

Nasazené přibližně na jednu šířku základny ucha daleko od sebe, vzpřímené, středně velké a trojúhelníkové. Špičky lehce zaoblené. Špičky uší a střed stopu tvoří téměř rovnostranný trojúhelník.

Krk:

Střední délky, harmonický s celkovým vzhledem psa, plynule přecházející do trupu. Dobře osvalený. Kůže na hrdle pevně přilehlá.

Trup:

Horní linie: Silná, ne příliš krátká.

Kohoutek: Výrazný.

Hřbet: Pevný a rovný, velmi dobře osvalený.

Bedra: Dobré délky a šířky, velmi dobře osvalená.

Záď: Téměř rovná, široká a silná.

Hrudník: Dosahuje k loktům, oválný hrudní koš. Předhrudí dobře vyvinuté, ne však výrazné. Prsní kost dlouhá, dosahující daleko dozadu.

Spodní linie a břicho: Mírně vykasaná, slabiny lehce vtažené.

Ocas:

Výše nasazený, okrouhlý, pevný, dobré tloušťky, zužuje se ke špičce. Dosahuje ke hleznům. Huňatě osrstěný. Nesený položený kupředu přes hřbet nebo lehce ohnutý ke straně trupu, či stočený.

Končetiny:

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Při pohledu zepředu rovné a rovnoběžné, při pohledu zboku dobře zaúhlené. Nadloktí a předloktí téměř stejně dlouhá.

Plece: Dobře osvalené, lopatky mírně šikmé.

Nadloktí: Středně dlouhá, dobře osvalená.

Lokty: Přiléhající k hrudníku.

Předloktí: Středně dlouhá, dobře osvalená.

Nadprstí: Středně dlouhá, silná, při pohledu zepředu zcela rovná, při pohledu zboku mírně šikmá.

Přední tlapky: Oválné; sevřené, přiměřeně klenuté prsty. Silné, tmavě pigmentované drápy. Pevné, dobře vyplněné, černě pigmentované polštářky. Mezi polštářky husté osrstění.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Při pohledu zezadu rovné a rovnoběžné, při pohledu zboku dobře zaúhlené. Stehna a bérce téměř stejně dlouhé.

Pánev: Lehce šikmá.

Stehna: Středně dlouhá, silně osvalená.

Kolena: Pevná, ne příliš otevřená.

Bérce: Středně dlouhé, dobře osvalené.

Hlezna: Ne příliš nízko posazená, pevná, ne vbočená ani vybočená. Stabilní, bez vyklánění směrem kupředu.

Nárty: Dobré délky a šířky. Při pohledu zboku kolmé.

Zadní tlapky: Oválné, sevřené, přiměřeně klenuté prsty. Silné, tmavě pigmentované drápy. Pevné, dobře vyplněné, černě pigmentované polštářky. Mezi polštářky husté osrstění.

Pohyb:

Prostorný, pravidelný se silným posunem kupředu a dobrým vykročením. Hřbet v pohybu pevný a vyvážený. Hrudní i pánevní končetiny se pohybují přímo vpřed, při zrychlení je jejich pohyb užší. Přednostním pohybem je klus.

Kůže:

Přilehlá, pigmentovaná.

Osrstění:

Srst: Po celém těle hustá podsada a středně dlouhé, rovné, volně ležící pesíky. Krátkou srstí je krytá tlama, obličej, uši a přední strana končetin. Delší srstí je krytý ocas, zadní strana hrudních končetin (praporce) a pánevních končetin (kalhoty). Pesíky na krku jsou jen mírně delší než na těle, netvoří žádnou hřívu.

Barva: Všechny barvy a jejich kombinace jsou povolené, s výjimkou čistě bílé a skvrnité.

Velikost a hmotnost:

Kohoutková výška: Psi: 52 – 60 cm Feny: 48 – 56 cm
Hmotnost: Psi: 22 – 30 kg Feny: 18 – 26 kg

Nejdůležitější je vyváženost proporcí, avšak žádoucí je dosažení ideálních/středních hodnot kohoutkové výšky a hmotnosti:

Psi: 56 cm / 26 kg

Feny: 52 cm / 22 kg.

Vady:

Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků by měla být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, by měla být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.

Vážné vady:

 • Silná ztráta pigmentu.
 • Výraznější stop a/nebo silně klenutá lebka.
 • Strmé pánevní končetiny.
 • Velmi slabé (prošlápnuté) zápěstní klouby.
 • Pronesený nebo kapří hřbet.
 • Chybění tří nebo čtyř P2.
 • Chybění jednoho nebo více P1 společně s chyběním dvou či více P2.
 • Ocas viditelně rovný, ne položený přes hřbet.
 • Krátký ocas.
 • Chybění pohlavního dimorfismu.

Vylučující vady:

 • Agresivita nebo přehnaná bázlivost.
 • Každý jedinec jasně vykazující známky fyzických a psychických abnormalit musí být diskvalifikován.
 • Chybění jednoho nebo více řezáků či špičáků.
 • Chybění jednoho nebo více P3 či P4.
 • Chybění jednoho nebo více M1 či M2.
 • Abnormality skusu.
 • Ektropium, entropium, příliš hluboko uložené oči, příliš malé oči.
 • Polovztyčené uši, svěšené uši.
 • Křivý ocas.
 • Nestabilita hlezenních kloubů: abnormální pohyblivost kupředu nebo do stran při klidném postoji psa.
 • Strakatost.
 • Čistě bílé zbarvení srsti.

Poznámka:

 • Psi (samci) musejí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.
 • Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.